Co w programie operacyjnym "Rybactwo i morze" na lata 2014-2020?

lis 21, 2015, zdunkowski

“Morze, nasze Morze, będziem ciebie wiernie strzec”, stara polska pieśń harcerska odnosząca się do Morza Bałtyckiego, która mogłaby być sloganem ostatniego programu operacyjnego “Rybactwo i morze”.

Program ten, dotyczący wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego, wyznacza kierunki i fundusze na ten właśnie cel. W ostatnio zatwierdzonym programie operacyjnym na lata 2014 – 2020 Unia Europejska, za pośrednictwem swojej specjalistycznej jednostki jaką jest Europejski Fundusz Morski, przyznaje Polsce na rozwój rybołówstwa 531 mln euro. Do tej kwoty  dochodzą środki z polskiego budżetu w wysokości 179 mln euro, co łącznie oznacza ponad 710 mln euro, które przy kursie eur/pln koniec listopada 2015 oznacza ponad 3 miliardy złotych do wykorzystania przez szeroko pojęty przemysł rybacki.

Fundusze te są przeznaczone do wykorzystania na wsparcie rybołówstwa morskiego, śródlądowego, przybrzeżnego, akwakulturę i przetwórstwo rybne, jakkolwiek na dokładne przeznaczenie tych funduszy zostały określone główne priorytety:

  • Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
  • Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy (chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych)
  • Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa
  • Zwiększenie zatrudnienia w rybołówstwie i spójności terytorialnej
  • Wspieranie obrotu i przetwarzania (chodzi o produkty rybołówstwa i akwakultury)
  • Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej.

Dodatkowo też finansowaniem jest objęta pomoc techniczna, co oznacza doradztwo - techniczne, naukowe, prawne, gospodarcze - jak i finansowanie dokształcania i zdobywania dodatkowych kompetencji zawodowych z tego sektora. 

Program operacyjny, zawarty w ustawie nr 1358 z 10 lipca 2015, określa również funkcje odpowiednich instytucji i organów w kwestii wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego jak i warunki i tryb przyznawania dofinansowań unijnych. Określone są także reguły wypłat i zwrotów pomocy finansowej jak i pomocy technicznej skierowane na działania priorytetowe programu operacyjnego.

Istotna częścią nowego programu jest nacisk na wsparcie inwestycji i rozwój akwakultury (zwiększenie pozyskiwania żywności ze środowiska wodnego), ochrona i rozmnażanie zwierząt wodnych, ochrona środowiska wodnego i odbudowa różnorodności biologicznej.

Nabory wniosków o dofinansowanie z programu operacyjnego ruszają na koniec 2015 roku. W chwili obecnej są intensywne promowane z telewizji i internecie. Wnioski będzie można kierować do Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria zdjęć