Energetyka odnawialna w gospodarstwie

lis 26, 2015, Justyna

Jeszcze do niedawna gospodarstwa rolne/wiejskie korzystały głownie z klasycznych źródeł energii, np. tej pozyskiwanej z węgla albo ropy. Jest to energia kosztowna i mało przyjazna dla środowiska ze względu na duża emisje CO2 (dwutlenku węgla) do atmosfery. Ponadto, węgiel czy ropa lub też inne używane do wytwarzania energii paliwa, są dobrem naturalnym którego zasoby są ograniczone a wpływ na środowisko¬ stosunkowo mało korzystny. Nowe formy wytwarzania energii stały się potrzebne i szeroko promowane.

Energia uzyskiwana np. ze słońca czy wiatru jest bardziej przyjazna środowisku i w dłuższym okresie czasu są ekonomiczniejszym źródłem zasilania.Dodatkowym atutem odnawialnej energii jest możliwość uzyskania przychodu z nadwyżki wyprodukowanej energii, gdyż jeśli produkujemy więcej niż zużywamy to możemy nadwyżkę sprzedać na wolnym rynku.

W Polsce zostało zbadane i potwierdzone, że rolne gospodarstwa domowe zużywają więcej energii niż te w mieście. Z tego powodu zostały utworzone projekty wspomagające i wspierające wprowadzenie odnawialnych źródeł energii.

Jeden z projektów, znany pod nazwą OZERISE – „Odnawialne Źródła Energii w Gospodarstwach Rolnych” jest prowadzony przez Instytut Energetyki Odnawialnej.
Projekt OZERISE ma na celu integrację w ramach jednego gospodarstwa różnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, jak i zintegrowanie kilku gospodarstw czyli połączenie ich w jedną „mikrosieć”, co przyczyni się do dalszego obniżenia kosztów, eliminacje strat energii jak i zwiększenia wydajności produkcji energii.

Ostatnimi czasy najchętniej instalowane systemy uzyskiwania energii to te korzystające z energii słonecznej, czyli tzw. systemy fotowoltaiczne jak i małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie, kolektory słoneczne czy kotły na biomasę.

Jak podjąć decyzję jakie źródło/sposób uzyskiwania energii jest najkorzystniejszy dla naszego gospodarstwa? Otóż Instytut Energetyki Odnawialnej przygotowując się do wspomagania rolników w kwestii energii odnawialnej opracował system doradczy czyli tzw. kalkulator oraz programy symulacyjne. Nie wystarczy tylko wymienić źródło uzyskiwania energii na energię odnawialną, musi to być odpowiednio dostosowane do specyfiki naszego gospodarstwa.
Programy doboru odnawialnych źródeł energii są dostosowane dla potrzeb gospodarstwa i jego profilu potrzeb energetycznych, lokalnych jak i uwarunkowań meteorologicznych i prawdopodobnej dobowo-godzinowej zmienności taryf za energię pozyskiwaną z zewnątrz.  Dodatkowo przy doborze nowych źródeł energii bierze się pod uwagę szeroką koncepcję ich integracji z systemem wspólnego magazynowania energii.

Najkorzystniejszym sposobem instalacji odnawialnych źródeł energii jest łączenie się w grupy, np. sąsiedzkie czy lokalne społeczności (tworzenie tzw. mikrosieci) i w ten sposób zainwestowanie w ekologiczne sposoby uzyskiwania energii. Przykładem może być jedno gospodarstwo z zainstalowanym systemem pozyskiwania energii przy pomocy paneli fotowoltaicznych, a inne pozyskuje energie za pomocą wiatraków przy wietrznej pogodzie. Kiedy jest słonce i nie ma wiatru energia fotowoltaiczna może być przekazana „sąsiadowi od wiatraków”, w dni pochmurne ale wietrzne energia może być przekazana „sąsiadowi od słońca”.

Zmiana systemu wytwarzania energii może być procesem czasochłonnym, kosztownym i wymagającym wielu nakładów energii aby się na niego przestawić, ale w dłuższej perspektywie przynosi duże korzyści, zarówno te finansowe jak i środowiskowe. Wszyscy możemy na tym tylko skorzystać.
 

Galeria zdjęć