Jak korzystać z funduszy unijnych? Wymagania w nowej perspektywie.

lis 21, 2015, zdunkowski

Unia Europejska bardzo dba o polskie rolnictwo i hodowlę zwierząt. Z tego też powodu kolejny raz na rozwój polskiej wsi i rolnictwa przeznaczone zostały spore fundusze, ponad 13 miliardów euro (ponad 55 miliardów złotych) do wykorzystania do 2020 roku. I co zwykły polski rolnik może z tego mieć? Może wiele, wystarczy wyposażyć się w odpowiednia wiedzę i instrumenty.
Możliwości jest wiele, tym razem więcej funduszy jest przeznaczonych dla mniejszych gospodarstw, młodych rolników i rozpoczynających działalność rolniczą.

Biorąc pod uwagę rozmiar dokumentu (ponad 700 stron) ostatniej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, polska instytucja zaangażowana w rozwój rolnictwa, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przygotowała broszurę informacyjną która w skrócie (34 strony!) przedstawia nam ile, co i dla kogo. Jeżeli chodzi o informację: kiedy - to są one na bieżąco aktualizowane przez ARiMR na jej stronach internetowych. Warto często sprawdzać czy są już ogłoszone nowe nabory wniosków.
Jednakże w telegraficznym skrócie przedstawimy kilka informacji jak i kiedy z tych funduszy korzystać:

  • Jeżeli chodzi o rok 2015 to nabór wniosków o dofinansowanie („Modernizacja Gospodarstw Rolnych”) został już zakończony. Niebawem, początek roku 2016, zostaną otwarte kolejne pule i będzie można starać się o dofinansowanie do działalności bieżącej lub planowanej, w przypadku rozpoczęcia działalności rolniczej, jak i wnioski na modernizacje hodowli, na zakup ciągników i maszyn rolniczych – data otwarcia naboru wniosków będzie ogłoszona przez ARiMR
  • ARiMR pomaga wypełnić wniosek o dotacje. Mamy również do dyspozycji film instruktażowy jak taki wniosek wypełnić poprawnie
  • Generalne zasady współpracy rolnika z Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa nie ulegają zmianie
  • Największe środki przeznaczone są na inwestycje na terenach wiejskich w celu poprawy konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych
  • Bardzo duża cześć środków jest przeznaczona na wsparcie ekologicznych gospodarstw rolnych
  • Nie ulega zmianie biuro  kompetentne do udzielania informacji i składania wniosków -powiatowy oddział ARiMR zgodnie z miejscem zamieszkania
  • Wnioski składamy osobiście lub za pomocą listu poleconego
  • Do końca września 2016 są organizowane bezpłatne szkolenia dotyczące wykorzystania funduszy unijnych – harmonogram sugerujemy sprawdzać w lokalnych biurach ARiRM lub na stronie ARMIR
  • Dodatkowo wyodrębniono fundusze na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów wiejskich
  • Broszurę informacyjną można zobaczyć pod tym linkiem

Mając tyle funduszy do wykorzystania, nie bójmy się sięgnąć po nie. Należy pytać i pukać do nowych drzwi – może nam to trochę czasu zająć, ale na pewno warto spróbować włożyć trochę wysiłku aby usprawnić nasza pracę i dać sobie szanse na większe zarobki i lepsze życie. 

Galeria zdjęć