Oświadczenie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczanych na portalu www.agrosystems.pl dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania portalu, w szczególności dla celów ewidencyjnych i statystycznych oraz marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn.zm. )

 

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych jest Agrosystems sp. z o.o. adres: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, który dokonuje przetwarzania danych osobowych w celach:
  • ewidencji użytkowników serwisu www.agrosystems.pl
  • umieszczania przez użytkowników serwisu ogłoszeń i informacji oraz danych kontaktowych w celu umożliwienia funkcjonowania serwisu
  • dowodowych,
  •  marketingowych.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Podanie danych osobowych i informacji firmowych objętych wnioskiem jest konieczne do wykorzystywania wszystkich funkcjonalności serwisu.
4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów i informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest dobrowolne.