Logowanie do eSołtysPoprzednia wersja stronyPliki do pobrania
eSołtys

eSołtys jest systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie sołectwami, pozwalającym na nawiązanie stałej, interaktywnej komunikacji pomiedzy Gminą, Sołtysami oraz mieszkańcami:

Użytkownicy systemu:

 • Sołtysi - w zakresie wspomagania zarządzania sołectwem
 • Pracownicy gminy - w zakresie informatycznego procesu obsługi sołectw
 • Mieszkańcy gminy : funkcje informacyjne i komunikacyjne
Moduły:
SOŁECTWA

Moduł służy do aktywacji w systemie sołectw wchodzących w skład gminy oraz nadania indywidualnych profili sołtysom. Po aktywacji sołectwa, możliwe jest korzystanie z pozostałych modułów systemu „eSołtys”. Moduł sołectwo jest jedynym miejscem, z którego wójt i pracownicy gminy mają możliwość edycji, dodawania, usuwania oraz podglądu danych zawartych w module informacje sołeckie.

  INFORMACJE DLA SOŁTYSÓW

  Moduł służy do przekazywania informacji pomiędzy wójtem 
  i pracownikami urzędu a sołtysami danej gminy. W ramach tego modułu możliwe jest:
  •    wysyłanie informacji przez gminę do wszystkich lub wybranych sołtysów,
  •    dodawanie komentarzy do wysyłanych informacji, przez sołtysa, pracowników gminy oraz wójta.


   

   KALENDARIUM

   Moduł jest osobistym elektronicznym kalendarzem sołtysa, służy do:
   •    wpisywania własnych wydarzeń i planów sołtysa,
   •    wpisywania zadań i terminów spotkań z poziomu gminy. 
   Sołtys może dodawać, modyfikować i usuwać zadania z listy (niezależnie od tego, 
   kto je dodał), przy czym jeśli zadanie zostało dodane przez gminę dla wszystkich sołtysów, 
   to usuwa (lub edytuje) tylko swoją kopię.
    

    WIADOMOŚCI

    Modół służy do dwustronnej komunikacji w systemie pomiędzy mieszkańcami, sołtysem, pracownikami gminy i wójtem. Sołtys ma możliwość wysyłania wiadomości do mieszkańców własnego sołectwa oraz pracowników gminy i wójta, natomiast mieszkaniec może wysyłać wiadomości 
    do swojego sołtysa, pracowników gminy lub wójta
     

     BUDŻET

     Moduł budżet jest  wydzielonym  z budżetu gminy,budżetem sołectwa. Obejmuje następujące funkcjonalności:
     •    przygotowanie planu budżetu sołeckiego,
     •    modyfikacja budżetu,
     •    realizacja budżetu,
     •    monitorowanie wykonania budżetu w oparciu o raporty.
      

      ŚRODKI TRWAŁE

      Moduł ten służy do:
      •    przydzielania środków trwałych dla sołtysa,
      •    modyfikacji skatalogowanych środków,
      ewidencji środków trwałych w dyspozycji sołtysa
       

       DOKUMENTY

       Moduł służy do udostępniania dokumentów pomiędzy gminą a sołectwami. Moduł ten stanowi bazę wzorcowych dokumentów sołeckich przechowywanych w systemie. W ramach modułu dostępne są następujące kolekcje dokumentów: 
       •    dokumenty gminy,
       •    dokumenty dla wszystkich mieszkańców,
       •    dokumenty dla wszystkich sołectw,
       •    dokumenty dla konkretnych sołectw,
       •    dokumenty własne sołectwa.
        

        MIESZKAŃCY

        Moduł służy do tworzenia listy mieszkańców sołectwa. Moduł ten pozwala sołtysowi, pracownikom urzędu oraz wójtowi na:
        •    prowadzenie ewidencji teleadresowej mieszkańców,
        •    tworzenie osobistych kont dostępu do systemu dla mieszkańców,
        •    dodawanie i edycję informacji, w tym przypisywanie ich poszczególnym mieszkańcom.
         

         INFORMACJE SOŁECKIE

         Moduł informacyjny społeczności sołeckiej. Wszystko co potrzebuje mieszkaniec, czyli podręczne, potrzebne w codziennej rzeczywistości informacje i dane teleadresowe, informacje lokalne ważne i mniej ważne.
         W ramach modułu mieszkańcy mają dostęp do:
         •    podstawowych danych o organizacjach społecznych, ich władzach (Sołtys, Rada Sołecka, OSP, KGW, itd.)
         •    podstawowych danych teleadresowych przydatnych w codziennym życiu (Przychodnia Zdrowia, Gmina, Apteka, ODR, itd.).
         •    informacji o wydarzeniach lokalnych, spełniających rolę lokalnej gazety - lokalnego portalu informacyjnego, na którym mogą być zamieszczane informacje o szerokim spektrum 
         - od informacji urzędowych po informacje o wydarzeniach w sołectwie (zabawa w OSP, spotkanie KGW, informacje o charakterze religijnym). Na portalu będzie można również zamieszczać artykuły i relacje z lokalnych wydarzeń.