Logowanie do eSołtysPoprzednia wersja stronyPliki do pobrania
Smart Gdynia - nasza siedziba

Przedmiotem działalności Agrosystems Sp. z o.o. jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i edukacyjnych wspierających m.in. inteligentny, cyfrowy rozwój przedsiębiorstw, administracji samorządowej,  pracowników przedsiębiorstw mieszkańców miast i terenów wiejskich.
Podstawową grupą docelową  do której skierowane są nasze produkty informatyczne oraz rozwiązania edukacyjne są przede wszystkim gminy o średniej i małej gęstości zaludnienia tj. gminy z 2 i 3 kategorii klasyfikacji DEGURBA. Użytkownikami produktów i usług oferowanych przez Agrosystems Sp. z o.o.  są zarówno organy administracji samorządowej i ich struktury, jak i lokalni mieszkańcy, przedsiębiorcy i ich pracownicy, a także organizacje pozarządowe.
W ramach oferty edukacyjnej staramy się objąć naszymi działaniami osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz zagrożone utratą pracy w związku z niewystarczającymi kwalifikacjami zawodowymi. Do nich min. skierowane są usługi rozwojowe – szkolenia podwyższające umiejętności zawodowe niezbędne w wykonywaniu pracy wspomaganej komputerem, tabletem czy smartfonem, w tym:
•    szkolenia z pakietu Google GSuite ( poczta elektroniczna, tworzenie i zarządzanie witryną internetową, zarządzanie i wykorzystanie wirtualnej przestrzeni dyskowej, tworzenie dokumentów tekstowych, praca w oparciu o arkusze kalkulacyjne, tworzenie prezentacji multimedialnych, grupy dyskusyjne, współdzielny kalendarz internetowy, profesjonalne wideorozmowy)
•    szkolenia z funkcjonalności  aplikacji informatycznych dla małych gmin wiejskich (przygotowanie, realizacja i modyfikacja budżetów, ewidencja środków trwałych, zarządzanie czasem, ewidencja mieszkańców, wykorzystanie usług cyfrowych i dokumentów formalnych gminy, wirtualna integracja społeczności lokalnych w oparciu o dedykowane narzędzia ICT)
•    szkolenia z aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne)
•    szkolenia dla elektroników (profesjonalna obsługa urządzeń w procesach produkcyjnych podzespołów elektronicznych)
Pracownicy Agrosystems  Sp. z o.o. posiadają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych, w tym usług rozwojowych oraz usług edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji zespołu firmy są certyfikaty szkoleń i egzaminów: Prince2 Foundation Examination, Zarządzania wiekiem, Negocjacji i sprzedaży.
Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej oceny pracowników firmy Agrosystems Sp. z o.o. są powołania na funkcje: Pełnomocnika Zarządu Pracodawców Pomorza ds. ICT, Członka Konwentu Politechniki Gdańskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Klastra ICT „Interizon”, obserwatora w Komitecie Monitorujacym RPO Województwa Pomorskiego.
Agrosystems Sp. z o.o. ściśle współpracuje z kluczowymi organizacjami pozarządowymi tak lokalnymi jak i ogólnopolskimi: Związek Gmin Pomorskich, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Izby Rolnicze, Pracodawcy Pomorza, Klaster ICT „Interizon”, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Agrosystems Sp. z o.o. posiada prawo do posługiwania się Znakiem Jakości TGLS Quality Allianse w obszarze jakości prowadzonych szkoleń.